Inhoud van het boek Geld en financiewezen (editie 2013)

- beleid (pagina: 0-0)
- particulieren en vennootschappen (pagina: 0-0)
- particulieren en vennootschappen (pagina: 0-0)
Woord vooraf - Woord vooraf (pagina: 3-6)
Inhoudstafel - Inhoudstafel (pagina: 7-20)
Deel 1 - Hoofdstuk 1 - Basisbegrippn en financiële activa - Geld en financiële activa (pagina: 23-46)
Deel 1 - Hoofdstuk 2 - Basisbegrippn en financiële activa - Financiële instellingen in België (pagina: 47-76)
Deel 2 - Hoofdstuk 3 - Financiële intermediatie - Theorie van de financiële intermediatie (pagina: 79-98)
Deel 2 - Hoofdstuk 4 - Financiële intermediatie - Bankbedrijf en management van kredietinstellingen (pagina: 99-124)
Deel 3 - Hoofdstuk 5 - Marktefficiëntie en portfoliokeuze - De theorie van de efficiëntie markten (pagina: 127-140)
Deel 3 - Hoofdstuk 6 - Marktefficiëntie en portfoliokeuze - Portfoliotheorie (pagina: 141-168)
Deel 4 - Hoofdstuk 7 - De verrichtingen van kredietinstellingen met particulieren en vennootschappen - Geldplaatsing door (pagina: 171-182)
Deel 4 - Hoofdstuk 8 - De verrichtingen van kredietinstellingen met particulieren en vennootschappen - Kredietverlening aan (pagina: 183-195)
Deel 5 - Hoofdstuk 9 - De kapitaalmarkt - De obligatiemarkt (pagina: 199-239)
Deel 5 - Hoofdstuk 10 - De kapitaalmarkt - Institutionele aspecten van de aandelenmarkt (pagina: 241-263)
Deel 5 - Hoofdstuk 11 - De kapitaalmarkt - Prijsvorming op de aandelenmarkt (pagina: 265-300)
Deel 6 - Hoofdstuk 12 - De geldmarkt en het monetair beleid - De segmenten van de geldmarkt (pagina: 303-323)
Deel 6 - Hoofdstuk 13 - De geldmarkt en het monetair beleid - Theorie van de geldschepping en geldpolitiek (pagina: 325-356)
Deel 6 - Hoofdstuk 14 - De geldmarkt en het monetair beleid - Het monetair beleid in het eurogebied (pagina: 357-383)
Deel 7 - Hoofdstuk 15 - De derivatenmarkt - De derivatenmarkt (pagina: 387-405)
Deel 8 - Hoofdstuk 16 - De samenhang tussen de financiële markten - Het rentepeil en de termijnstructuur (pagina: 409-440)
Deel 8 - Hoofdstuk 17 - De samenhang tussen de financiële markten - Transmissiemechanismen van het monetair en financieel (pagina: 441-479)
Deel 9 - Hoofdstuk 18 - Financieel toezicht - Economische analyse van financiële regelgeving en prudentieel toezicht (pagina: 483-510)
Deel 9 - Hoofdstuk 19 - Financieel toezicht - Reglementering en toezicht op financi?le instellingen en markten in België en de EU (pagina: 511-532)
Deel 9 - Hoofdstuk 20 - Financieel toezicht - Internationale financiële samenhang in de EU en de eurozone (pagina: 533-562)
Geraadpleegde literatuur - Geraadpleegde literatuur (pagina: 563-574)
Namenregister - Namenregister (pagina: 575-576)
Zakenregister - Zakenregister (pagina: 579-583)

Winkelwagen

Geen items