Inhoud van het boek Ondernemingseconomie (editie 2007)

Inhoudstafel - Inhoudstafel (pagina: 7-12)
Hoofdstuk 1 - De onderneming als een open systeem: de ondernemingsfinaliteit (pagina: 13-23)
Hoofdstuk 2 - Ondernemingscultuur: haar missie, credo en charter (pagina: 25-32)
Hoofdstuk 3 - Strategische en operationele ondernemingsdoelstellingen (pagina: 33-58)
Hoofdstuk 4 - Ondernemingseconomische informatie vervat in de jaarrekening (pagina: 59-83)
Hoofdstuk 5 - Een financieel evenwichtige structuur en exploitatie verder uitgewerkt (pagina: 85-147)
Hoofdstuk 6 - Kostensoorten, kostprijs, kostprijssystemen (pagina: 149-168)
Hoofdstuk 7 - Kostengedrag, variabele en vaste kosten, winstgrafiek en winstplanning (pagina: 169-192)
Hoofdstuk 8 - Bijdragecalculatie of brutomargeredeneringen (pagina: 193-220)
Hoofdstuk 9 - Kwaliteitsopbrengsten en kwaliteitskosten, milieu en bedrijf (pagina: 221-242)
Hoofdstuk 10 - De investeringsbeslissing (pagina: 243-300)
Hoofdstuk 11 - Inleiding tot het economisch voorraadbeheer (pagina: 301-324)
Hoofdstuk 12 - Gedetailleerde doorlichting en evaluatie van de onderneming (pagina: 325-370)
Hoofdstuk 13 - Externe ondermingswaardering (pagina: 371-410)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 1 (pagina: 413-413)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 2 (pagina: 414-415)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 3 (pagina: 416-418)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 4 (pagina: 419-419)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 5 (pagina: 420-423)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 6 (pagina: 424-424)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 8 (pagina: 425-425)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 9 (pagina: 426-428)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 10 (pagina: 429-430)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 11 (pagina: 431-431)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 12 (pagina: 432-433)
Voetnoten - Voetnoten bij hoofdstuk 13 (pagina: 434-436)
Algemene bibliografie - Algemene bibliografie (pagina: 437-443)

Winkelwagen

Geen items