Inhoud van het boek Budgettering en budgetcontrole (editie 2016)

Voorwoord - (pagina: 3-4)
Inhoudstafel - (pagina: 5-12)
Hoofdstuk 1 - Inleiding (pagina: 13-24)
Hoofdstuk 2 - Budget en budgetcontrole (pagina: 25-42)
Hoofdstuk 3 - Soorten budgetten (pagina: 43-56)
Hoofdstuk 4 - Het verkoopbudget (pagina: 57-68)
Hoofdstuk 5 - Het verkoopkostenbudget (pagina: 69-82)
Hoofdstuk 6 - Het productiebudget en voorraadbudget afgewerkt product (pagina: 83-92)
Hoofdstuk 7 - Het investeringsbudget (pagina: 93-132)
Hoofdstuk 8 - Kostenbudgetten (pagina: 133-142)
Hoofdstuk 9 - Materiaalbudgetten (pagina: 143-158)
Hoofdstuk 10 - Personeelsbudgetten (pagina: 159-168)
Hoofdstuk 11 - Budget van de indirecte productiekosten (pagina: 169-178)
Hoofdstuk 12 - Budget van de beheers- en administratiekosten en de kosten van kwaliteit (pagina: 179-182)
Hoofdstuk 13 - Het liquiditeitsbudget (pagina: 183-204)
Hoofdstuk 14 - De gebudgetteerde jaarrekening (pagina: 205-218)
Hoofdstuk 15 - Budgetteren met software (pagina: 219-220)
Bibliografie - (pagina: 221-222)
Bijlagen - (pagina: 223-240)

Winkelwagen

Geen items