Inhoud van het boek Recht in mijn schoenen (editie 2016)

Woord vooraf - (pagina: 5-6)
Inhoudstafel - (pagina: 7-10)
Thema 1 - Waarom wil ik verpleegkundige worden? (pagina: 11-14)
Thema 2 - Hoe is onze rechtsstaat gestructureerd? (pagina: 15-30)
Thema 3 - Wat behoort tot de verpleegkunde? (pagina: 31-50)
Thema 4 - De zorgkundigen in de 'gestructureerde equipe' (pagina: 51-56)
Thema 5 - Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen, wie mag ze toepassen en onder welke voorwaarden? (pagina: 57-62)
Thema 6 - De wettelijk verplichte registratie als verpleegkundige (pagina: 63-70)
Thema 7 - Mogelijkheden om je beroep uit te oefenen: zelfstandige of werknemer? (pagina: 71-78)
Thema 8 - Normen tot erkenning van diensten in ziekenhuizen, woonzorgcentra en in de thuisverpleging (pagina: 79-86)
Thema 9 - Principes van de sociale zekerheid (pagina: 87-96)
Thema 10 - Deontologische code voor verpleegkundigen in Belgiƫ (pagina: 97-102)
Thema 11 - Het beroepsgeheim, de geheimhoudingsplicht en het recht op privacy in de gezondheidszorg (pagina: 103-112)
Thema 12 - Welke rechten heeft de patiƫnt? (pagina: 113-122)
Thema 13 - Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de verpleegkundige (pagina: 123-128)
Thema 14 - Verschil tussen burgerlijk recht en strafrecht (pagina: 129-138)
Thema 15 - Onvrijwillige slagen en verwondingen (pagina: 139-148)
Thema 16 - Ben je als verpleegkundige wettelijk verplicht hulp te bieden? (pagina: 149-154)
Thema 17 - Bijzondere wetten met betrekking tot de gezondheidszorg (pagina: 155-170)
Thema 18 - De beroepsorganisaties van verpleegkundigen en hun vertegenwoordiging in raden en commissies (pagina: 171-186)
Thema 19 - Valsheid in geschrifte (pagina: 187-192)
Thema 20 - Verdovende middelen (pagina: 193-200)
Thema 21 - Mantelzorg en verpleegkunde (pagina: 201-208)
Thema 22 - Fonds voor de Medische Ongevallen (pagina: 209-216)
Thema 23 - Bijzondere Beroepstitels en Bijzondere Beroepsbekwaamheden (pagina: 217-223)
Auteurslijst - (pagina: 224-224)
Bijlagen - (pagina: 225-304)

Winkelwagen

Geen items