Inhoud van het boek Gids successie- en vermogensplanning (editie 2011)

Inhoud - Inhoudstafel (pagina: 5-10)
Inleiding - Inleiding (pagina: 11-15)
Deel 1 - Hoofdstuk 1 - Analyse - Inleiding (pagina: 17-21)
Deel 1 - Hoofdstuk 2 - Analyse - De persoonlijke situatie (pagina: 23-43)
Deel 1 - Hoofdstuk 3 - Analyse - De juridische situatie (pagina: 45-69)
Deel 1 - Hoofdstuk 4 - Analyse - De samenstelling van het patrimonium (pagina: 71-86)
Deel 1 - Hoofdstuk 5 - Analyse - Wensen en behoeften (pagina: 87-97)
Deel 1 - Hoofdstuk 6 - Analyse - Schema's (pagina: 99-116)
Deel 1 - Hoofdstuk 7 - Analyse - Besluit (pagina: 117-117)
Deel 2 - Hoofdstuk 1 - Planningstechnieken - Inleiding (pagina: 119-123)
Deel 2 - Hoofdstuk 2 - Planningstechnieken - Planning via huwelijksvermogensstelsel en -contract (pagina: 125-172)
Deel 2 - Hoofdstuk 3 - Planningstechnieken - Planning via het wettelijk erfrecht (pagina: 173-202)
Deel 2 - Hoofdstuk 4 - Planningstechnieken - Planning via vrijgevigheden, schenkingen en handgiften (pagina: 203-256)
Deel 2 - Hoofdstuk 5 - Planningstechnieken - Planning via testamenten (pagina: 257-344)
Deel 2 - Hoofdstuk 6 - Planningstechnieken - De verzekering als instrument in de successieplanning (pagina: 345-368)
Deel 2 - Hoofdstuk 7 - Planningstechnieken - Planning via vermogensopbouw (pagina: 369-380)
Deel 2 - Hoofdstuk 8 - Planningstechnieken - Planning via tarieven (pagina: 381-402)
Deel 3 - Praktijkvoorbeelden (pagina: 403-418)
Vragenlijst - Vragenlijst (pagina: 419-433)
Trefwoordenregister - Trefwoordenregister (pagina: 435-440)

Winkelwagen

Geen items