Inhoud van het boek Financial accounting (editie 2016)

Ten geleide - Ten geleide (pagina: 5-6)
Inhoud - Inhoud (pagina: 7-20)
Hoofdstuk 1 - Voorwerp, methode en doelstellingen (pagina: 23-40)
Hoofdstuk 2 - De techniek van het dubbel boekhouden en het opstellen van de jaarrekening: een inleiding (pagina: 41-84)
Hoofdstuk 3 - Elementaire commerciële en financiële transacties (pagina: 85-118)
Hoofdstuk 4 - Kwalitatieve kenmerken van de financiële verslaggeving (pagina: 119-128)
Hoofdstuk 5 - De accountingcyclus (pagina: 129-172)
Hoofdstuk 6 - De regelgeving aangaande boekhouding en de jaarrekening in België (pagina: 173-202)
Herhaling - Herhalingsoefeningen deel 1 (hoofdstukken 1-6) (pagina: 203-208)
Hoofdstuk 7 - Oprichtingskosten (pagina: 209-224)
Hoofdstuk 8 - Immateriële vaste activa (pagina: 225-240)
Hoofdstuk 9 - Materiële vaste activa (pagina: 241-282)
Hoofdstuk 10 - Financiële vaste activa (pagina: 283-306)
Hoofdstuk 11 - Vorderingen op meer dan 1 jaar (pagina: 307-326)
Hoofdstuk 12 - Voorraden en bestellingen in uitvoering (pagina: 327-354)
Hoofdstuk 13 - Vorderingen op ten hoogste 1 jaar (pagina: 355-374)
Hoofdstuk 14 - Geldbeleggingen (pagina: 375-382)
Hoofdstuk 15 - Liquide middelen (pagina: 383-388)
Hoofdstuk 16 - Overlopende rekeningen (pagina: 389-390)
Hoofdstuk 17 - Kapitaal (pagina: 21-30)
Hoofdstuk 18 - Uitgiftepremies (pagina: 31-38)
Hoofdstuk 19 - Herwaarderingsmeerwaarden (pagina: 39-50)
Hoofdstuk 20 - Reserves (pagina: 51-62)
Hoofdstuk 21 - Overgedragen winst (verlies) (pagina: 63-78)
Hoofdstuk 22 - Kapitaalsubsidies en voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief (pagina: 79-90)
Hoofdstuk 23 - Voorzieningen en uitgestelde belastingen (pagina: 91-112)
Hoofdstuk 24 - Schulden op meer dan 1 jaar (pagina: 113-134)
Hoofdstuk 25 - Schulden op ten hoogste 1 jaar (pagina: 135-156)
Hoofdstuk 26 - Overlopende rekeningen van het passief (pagina: 157-158)
Hoofdstuk 27 - De orderekeningen (pagina: 159-168)
Hoofdstuk 28 - De eindejaarsverrichtingen: van grootboek tot publicatie van de jaarrekening (pagina: 169-198)
Herhaling - Herhalingsoefeningen deel 2 (hoofdstukken 7-28) (pagina: 199-210)
Hoofdstuk 29 - Analyse van de jaarrekening (pagina: 211-238)
Hoofdstuk 30 - De geconsolideerde jaarrekening (pagina: 239-262)
Hoofdstuk 31 - De jaarrekening volgens internationale Accounting Standaarden (IFRS) (pagina: 263-298)
Bijlage 1 - De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (pagina: 299-306)
Bijlage 2 - De jaarrekening (volledig schema) (pagina: 307-368)
Bijlage 3 - De jaarrekening (verkort schema) (pagina: 369-398)
Bijlage 4 - Schema van de balans en de resultatenrekening (pagina: 399-402)
Bijlage 5 - Kenmerken van de vennootschapsvormen in België (pagina: 403-412)
Bijlage 6 - Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen (pagina: 413-430)
Zakenregister - Zakenregister (pagina: 431-436)
Bibliografie - Bibliografie (pagina: 437-437)

Winkelwagen

Geen items