Inhoud van het boek Competenties en leerresultaten voor de professionele bachelor in de ergotherapie

Inhoud - Inhoud (pagina: 3-7)
Inleiding - Inleiding (pagina: 9-10)
Deel 1 - Hoofdstuk 1 - Competentiegericht onderwijs in een Europees perspectief (pagina: 11-16)
Deel 1 - Hoofdstuk 2 - Vertaling naar de Vlaamse context (pagina: 17-19)
Deel 2 - Hoofdstuk 3 - Competenties - Criteria voor het uitschrijven van beroepsspecifieke competenties (pagina: 21-26)
Deel 2 - Hoofdstuk 4 - Competenties - Opmaak van de beroepsspecifieke competenties (pagina: 27-39)
Deel 2 - Hoofdstuk 5 - Competentie 1: een hulpvraag definiƫren (pagina: 41-45)
Deel 2 - Hoofdstuk 6 - Competentie 2: een onderzoeksplan opstellen (pagina: 47-50)
Deel 2 - Hoofdstuk 7 - Competentie 3: de beroepsrol bepalen (pagina: 51-54)
Deel 2 - Hoofdstuk 8 - Competentie 4: de interventie plannen (pagina: 55-58)
Deel 2 - Hoofdstuk 9 - Competentie 5: de interventie methodisch uitvoeren (pagina: 59-63)
Deel 2 - Hoofdstuk 10 - Competentie 6: multidisciplinair samenwerken (pagina: 65-68)
Deel 2 - Hoofdstuk 11 - Competentie 7: beroepsprofilering in een multicultureel kader (pagina: 69-72)
Deel 2 - Hoofdstuk 12 - Competentie 8: levenslang leren, 'evidence based practice' en wetenschappelijk onderzoek (pagina: 73-77)
Deel 2 - Hoofdstuk 13 - Competentie 9: kwaliteitszorg en management (pagina: 79-83)
Deel 2 - Hoofdstuk 14 - Competentie 10: integratie tot professioneel handelen (pagina: 85-88)
Deel 3 - Hoofdstuk 15 - Opbouw van een curriculum - Operationalisatie van de competenties en leerresultaten in het curriculum (pagina: 89-134)
Trefwoordenregister - Trefwoordenregister (pagina: 135-138)
Bijlage 1 - Decreet betreffende de kwaliteitsstructuur (pagina: 141-156)
Bijlage 2 - Beroepsprofiel ergotherapeut (pagina: 157-165)
Bijlage 3 - VLOE-competenties (pagina: 167-168)
Bijlage 4 - Minimumstandaarden ergotherapie WFOT (pagina: 169-174)
Bijlage 5 - ENOTHE (pagina: 175-179)
Bijlage 6 - Beschrijving van de algemene en beroepsgerichte competenties (pagina: 181-186)
Bijlage 7 - Het MOR-model (pagina: 187-188)
Bijlage 8 - Competentiematrix opleiding professionele bachelor ergotherapie (pagina: 189-190)
Bijlage 9 - Annex (pagina: 191-192)

Winkelwagen

Geen items