Inhoud van het boek Statistiek met Excel (editie 2017)

Inhoudsopgave - Inhoudstafel (pagina: 3-8)
Voorwoord - Voorwoord (pagina: 9-10)
Hoofdstuk 1 - Statistische basisbegrippen (pagina: 11-16)
Hoofdstuk 2 - Statistische functies en gegevensanalysefuncties van Excel (pagina: 17-22)
Hoofdstuk 3 - Grafieken (pagina: 23-32)
Hoofdstuk 4 - Centrummaten (pagina: 33-42)
Hoofdstuk 5 - Spreidingsmaten (pagina: 43-50)
Hoofdstuk 6 - Rangschikken (pagina: 51-60)
Hoofdstuk 7 - Indexcijfers (pagina: 61-78)
Hoofdstuk 8 - Nog meer statistische functies (pagina: 79-86)
Hoofdstuk 9 - Frequentieverdelingen (pagina: 87-92)
Hoofdstuk 10 - Kansrekening (pagina: 93-102)
Hoofdstuk 11 - Discrete kansverdelingen (pagina: 103-110)
Hoofdstuk 12 - De normale kansverdeling (pagina: 111-120)
Hoofdstuk 13 - Intervalschattingen (pagina: 121-128)
Hoofdstuk 14 - De hypothesetest (pagina: 129-140)
Hoofdstuk 15 - Tweesteekproevenhypothesetoetsen (pagina: 141-160)
Hoofdstuk 16 - Variantieanalyse (pagina: 161-172)
Hoofdstuk 17 - Regressie (pagina: 173-202)
Hoofdstuk 18 - Correlatie (pagina: 203-214)
Hoofdstuk 19 - Trends (pagina: 215-226)
Bijlagen - Bijlagen (pagina: 227-278)

Winkelwagen

Geen items