Inhoud van het boek Boekhouden voor het beleid (editie 2017)

MAR - MAR (pagina: 1-8)
Inhoud - Inhoud (pagina: 3-8)
Inleiding - Inleiding (pagina: 9-10)
Deel 1 Het systeem van dubbel boekhouden - Ho - De balans (pagina: 11-30)
Deel 1 Het systeem van dubbel boekhouden - Ho - De balansrekeningen (pagina: 31-42)
Deel 1 Het systeem van dubbel boekhouden - Ho - De resultatenrekeningen (pagina: 43-60)
Deel 1 Het systeem van dubbel boekhouden - Ho - Het minimum algemeen rekeningenstelsel (pagina: 61-72)
Deel 1 Het systeem van dubbel boekhouden - Ho - Journaal en grootboek (pagina: 73-80)
Deel 1 Het systeem van dubbel boekhouden - Ho - De proef- en saldibalans (pagina: 81-90)
Deel 2 De aan- en verkoopcyclus met hun uitga - Boekhoudkundige verwerking van aankopen van handelsgoederen als bedrijfkosten (pagina: 91-116)
Deel 2 De aan- en verkoopcyclus met hun uitga - Boekhoudkundige verwerking van verkopen van handelsgoederen als bedrijfopbrengsten (pagina: 117-138)
Deel 2 De aan- en verkoopcyclus met hun uitga - Voorraadwijzigingen handelsgoederen (pagina: 139-152)
Deel 2 De aan- en verkoopcyclus met hun uitga - Te innen en te betalen wissels (pagina: 153-172)
Deel 3 - De personeelskosten en hun uitgavenstroom (pagina: 173-190)
Deel 4 Uitgebreidere studie van de activa - H - Investeringen in vaste activa (pagina: 191-212)
Deel 4 Uitgebreidere studie van de activa - H - Investeringen in vlottende activa (pagina: 213-246)
Deel 4 Uitgebreidere studie van de activa - H - De btw-aangifte (pagina: 247-268)
Deel 5 Uitgebreidere studie van de passiva - - Financiering met eigen vermogen (pagina: 269-280)
Deel 5 Uitgebreidere studie van de passiva - - Voorzieningen voor risico’s en kosten (pagina: 281-290)
Deel 5 Uitgebreidere studie van de passiva - - Financiering met vreemd vermogen (pagina: 291-298)
Deel 6 Boekhoudkundige registraties op het ei - Afsluitwerkzaamheden (pagina: 299-328)
Deel 6 Boekhoudkundige registraties op het ei - Opstelling van de eindbalans (pagina: 329-348)
Deel 7 Beleidsinstrumenten - Hoofdstuk 1 - Kostenbeheersing (pagina: 349-360)
Deel 7 Beleidsinstrumenten - Hoofdstuk 2 - Financiële analyse (pagina: 361-372)
Deel 7 Beleidsinstrumenten - Hoofdstuk 3 - Kasplanning (pagina: 373-376)

Winkelwagen

Geen items