Inhoud van het boek Cost accounting (editie 2017)

Voorwoord - Voorwoord (pagina: 3-4)
Inhoud - Inhoud (pagina: 5-8)
Hoofdstuk 1 - Indeling (pagina: 9-20)
Hoofdstuk 2 - Kostenbegrippen en kostprijscomponenten (pagina: 21-76)
Hoofdstuk 3 - Break-evenanalyse (pagina: 77-96)
Hoofdstuk 4 - Job order costing (pagina: 97-118)
Hoofdstuk 5 - Kostprijsberekening bij massaproductie: process costing (pagina: 119-174)
Hoofdstuk 6 - Activity based costing (pagina: 175-214)
Hoofdstuk 7 - Standaardkostencalculatie: kostprijsberekening overeenkomstig met het tijdsaspect (pagina: 215-242)
Hoofdstuk 8 - Standaardkostencalculatie: verschillenanalyse (pagina: 243-290)
Hoofdstuk 9 - Variabele kostprijsberekening (pagina: 291-318)
Hoofdstuk 10 - De verwerking van kosten van afgekeurde producten (pagina: 319-354)
Hoofdstuk 11 - Dienstverlenende afdelingen (pagina: 355-380)
Hoofdstuk 12 - De kosten van gemeenschappelijke productieprocessen en hun verwerking (pagina: 381-406)
Literatuur - Literatuur (pagina: 407-408)

Winkelwagen

Geen items