Inhoud van het boek Praktisch verzekeringsrecht (editie 2017)

Woord vooraf - (pagina: 5-6)
Inhoudstafel - (pagina: 7-14)
Deel 1 - Hoofdstuk 1 - De verzekeringswereld - Historiek (pagina: 15-20)
Deel 1 - Hoofdstuk 2 - De verzekeringswereld - Verzekeringstechniek (pagina: 21-31)
Deel 1 - Hoofdstuk 3 - De verzekeringswereld - De spelers op de verzekeringsmarkt (pagina: 32-36)
Deel 2 - Hoofdstuk 1 - Juridische basis - De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (pagina: 37-54)
Deel 2 - Hoofdstuk 2 - Juridische basis - Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (pagina: 55-62)
Deel 3 - Hoofdstuk 1 - De verzekeringswet deel 4: de landverzekeringsovereenkomst - Inleiding (pagina: 63-70)
Deel 3 - Hoofdstuk 2 - De verzekeringswet deel 4: de landverzekeringsovereenkomst - Toepassingsgebied (pagina: 71-71)
Deel 3 - Hoofdstuk 3 - De verzekeringswet deel 4: de landverzekeringsovereenkomst - Dwingend recht (pagina: 72-72)
Deel 3 - Hoofdstuk 4 - De verzekeringswet deel 4: de landverzekeringsovereenkomst - Regels gemeenschappelijk aan alle soorten verzekeringen (pagina: 73-117)
Deel 3 - Hoofdstuk 5 - De verzekeringswet deel 4: de landverzekeringsovereenkomst - Regels eigen aan schadeverzekeringen (pagina: 118-156)
Deel 3 - Hoofdstuk 6 - De verzekeringswet deel 4: de landverzekeringsovereenkomst - Regels eigen aan persoonsverzekeringen (pagina: 157-189)
Lijst van afkortingen - (pagina: 190-191)
Niet-limitatieve literatuurlijst - (pagina: 192-192)
Bijlagen - (pagina: 193-343)

Winkelwagen

Geen items