Inhoud van het boek Algemeen boekhouden (editie 2017)

MAR - MAR (pagina: 1-8)
Woord vooraf - Woord vooraf (pagina: 5-6)
Inhoudstafel - Inhoudstafel (pagina: 7-18)
Deel 1 Hoofdstuk 1 - De balans (pagina: 19-44)
Deel 1 Hoofdstuk 2 - De balansrekeningen (pagina: 45-58)
Deel 1 Hoofdstuk 3 - De resultatenrekeningen (pagina: 59-78)
Deel 1 Hoofdstuk 4 - Het minimum algemeen rekeningenstelsel (het MAR) (pagina: 79-94)
Deel 1 Hoofdstuk 5 - Journaal en grootboek (pagina: 95-104)
Deel 1 Hoofdstuk 6 - De proef- en saldibalans (pagina: 105-114)
Deel 1 Hoofdstuk 7 - Van begin- naar eindbalans (pagina: 115-134)
Deel 2 Hoofdstuk 1 - Commerciële activiteiten (pagina: 135-178)
Deel 2 Hoofdstuk 2 - Financiële activiteiten (pagina: 179-212)
Deel 2 Herhalingsoefening - commerciële en financiële verrichtingen (pagina: 213-216)
Deel 3 Hoofdstuk 1 - De boekhoudwetgeving (pagina: 217-231)
Deel 3 Hoofdstuk 2 - De centralisatiemethode (pagina: 232-278)
Deel 4 Hoofdstuk 1 - Oprichtingskosten (pagina: 279-292)
Deel 4 Hoofdstuk 2 - Immateriële vaste activa (pagina: 293-308)
Deel 4 Hoofdstuk 3 - Materiële vaste activa (pagina: 309-334)
Deel 4 Hoofdstuk 4 - Financiële vaste activa (pagina: 335-346)
Deel 4 Hoofdstuk 5 - Vorderingen op meer dan één jaar (pagina: 347-350)
Deel 4 Hoofdstuk 6 - Voorraden en bestellingen in uitvoering (pagina: 351-366)
Deel 4 Hoofdstuk 7 - Vorderingen op ten hoogste één jaar (pagina: 367-378)
Deel 4 Hoofdstuk 8 - Geldbeleggingen (pagina: 379-384)
Deel 4 Hoofdstuk 9 - Liquide middelen (pagina: 385-390)
Deel 4 Herhalingsoefening - Actief (pagina: 391-394)
Deel 4 Lees- en invultekst - (pagina: 395-402)
Deel 5 Hoofdstuk 1 - Kapitaal (pagina: 403-416)
Deel 5 Hoofdstuk 2 - Uitgiftepremies (pagina: 417-420)
Deel 5 Hoofdstuk 3 - Herwaarderingsmeerwaarden (pagina: 421-436)
Deel 5 Hoofdstuk 4 - Reserves (pagina: 437-442)
Deel 5 Hoofdstuk 5 - Overgedragen winst (overgedragen verlies) (pagina: 443-450)
Deel 5 Hoofdstuk 6 - Kapitaalsubsidies (pagina: 451-462)
Deel 5 Hoofdstuk 7 - Voorschotten aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (pagina: 463-464)
Deel 5 Hoofdstuk 8 - Voorzieningen en uitgestelde belastingen (pagina: 465-496)
Deel 5 Hoofdstuk 9 - Schulden op meer dan één jaar (pagina: 497-522)
Deel 5 Hoofdstuk 10 - Schulden op ten hoogste één jaar (pagina: 523-562)
Deel 6 Hoofdstuk 1 - Soorten regularisatiewerkzaamheden (pagina: 563-592)
Deel 6 Hoofdstuk 2 - Slotoefeningen op regularisatie- en afsluitwerkzaamheden (pagina: 593-626)
Deel 6 Leestekst - (pagina: 627-636)
Bijlage - Jaarrekening: volledig model voor ondernemingen (pagina: 637-698)
Bibliografie - (pagina: 699-700)

Winkelwagen

Geen items