Inhoud van het boek Succesvol projectmanagement in IT (editie 2017)

Woord vooraf - Woord vooraf (pagina: 3-4)
Inhoud - Inhoud (pagina: 5-6)
Inleiding - Inleiding (pagina: 7-12)
Deel 1 - 1 - Organisaties voor werknemers en voor werkgevers (pagina: 13-17)
Deel 1 - 2 - Collectief overleg (pagina: 18-31)
Deel 1 - 3 - Interprofessioneel akkoord (IPA) (pagina: 32-33)
Deel 1 - 4 - Collectieve arbeidsovereenkomsten (pagina: 34-36)
Deel 1 - 5 - Syndicale afvaardiging (pagina: 37-40)
Deel 2 - 1 - Inleiding (pagina: 41-52)
Deel 2 - 2 - Algemene begrippen in verband met de wet op de arbeidsoverkomsten (pagina: 53-62)
Deel 2 - 3 - Verplichtingen van de partijen (pagina: 63-67)
Deel 2 - 4 - Arbeidsovereenkomst gesloten door minderjarigen (pagina: 68-68)
Deel 2 - 5 - Scholingsbeding (pagina: 69-70)
Deel 2 - 6 - Scheidsrechterlijk beding (pagina: 71-71)
Deel 2 - 7 - Concurrentiebeding (pagina: 72-74)
Deel 2 - 8 - Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (pagina: 75-125)
Deel 2 - 9 - Beƫindiging van de arbeidsovereenkomst (pagina: 126-147)
Deel 2 - 10 - Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers (pagina: 148-152)
Deel 2 - 11 - Arbeidsovereenkomst voor dienstboden (pagina: 153-154)
Deel 2 - 12 - Overeenkomst voor twerkstelling van studenten (pagina: 155-160)
Deel 2 - 13 - Huisarbeid (pagina: 161-163)
Deel 2 - 14 - Telewerk (pagina: 164-168)
Deel 2 - 15 - Uitzendarbeid of interimarbeid (pagina: 169-174)
Deel 2 - 16 - Stelsels van deeltijds leren en werken (pagina: 175-176)
Deel 2 - 17 - Stageovereenkomst in het kader van de ondernemersopleiding (pagina: 177-177)
Deel 2 - 18 - Arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid (pagina: 178-180)
Deel 3 - 1 - Arbeidsreglement (pagina: 181-188)
Deel 3 - 2 - Recht van bezoldiging en bescherming van het loon (pagina: 189-196)
Deel 3 - 3 - Arbeidswet (pagina: 197-220)
Deel 3 - 4 - Betaalde feestdag (pagina: 221-223)
Deel 3 - 5 - Betaald educatief verlof (pagina: 224-227)
Deel 3 - 6 - Steunmaatregelen voor opleidingen van werknemers (pagina: 228-228)
Deel 3 - 7 - Welzijn op het werk (pagina: 229-240)
Deel 3 - 8 - Deeltijdse arbeid en arbeidsreglementeringen (pagina: 241-250)
Deel 3 - 9 - Sluiting van ondernemingen (pagina: 251-256)
Deel 4 - 1 - Algemeenheden (pagina: 257-267)
Deel 4 - 2 - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (pagina: 268-269)
Deel 4 - 3 - Handvest van de sociaal verzekerde (pagina: 270-270)
Deel 4 - 4 - Toepassingsgebied van de socialezekerheidswetgeving (pagina: 271-274)
Deel 4 - 5 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (pagina: 275-298)
Deel 4 - 6 - Arbeidsvoorziening en werkloosheid (pagina: 299-338)
Deel 4 - 7 - Gezinsbijslagen (pagina: 339-345)
Deel 4 - 8 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering (pagina: 346-361)
Deel 4 - 9 - Rust- en overlevingspensioen (pagina: 362-386)
Deel 4 - 10 - Jaarlijkse vakantie (pagina: 387-406)
Deel 4 - 11 - Arbeidsongevallen (pagina: 407-421)
Deel 4 - 12 - Beroepsziekten (pagina: 422-425)
Deel 4 - 13 - Deeltijdse arbeid en sociale zekerheid (pagina: 426-429)
Deel 4 - 14 - Leefloon (pagina: 430-432)
Deel 4 - 15 - Vlaamse Sociale Bescherming (pagina: 433-436)
Deel 5 - Sociaal strafwetboek (pagina: 437-440)
Deel 6 - 1 - Arbeidsrechtbank (pagina: 441-444)
Deel 6 - 2 - Arbeidshof (pagina: 445-445)
Deel 6 - 3 - Hof van Cassatie (pagina: 446-446)
Deel 6 - 4 - Grondwettelijk hof (pagina: 447-448)
Deel 6 - 5 - Hof van Justitie van de Europese Unie (pagina: 448-448)
Deel 7 - Sociaal statuut van de zelfstandigen (pagina: 449-462)
Deel 8 - 1 - Administratieve formaliteiten van de werkgever (pagina: 463-472)
Globale cases - Globale cases (pagina: 473-478)
Literatuurlijst - Literatuurlijst (pagina: 479-480)
Bijlagen - Bijlagen (pagina: 481-576)

Winkelwagen

Geen items