Inhoud van het boek Praktisch strafprocesrecht (editie 2018)

Woord vooraf - Woord vooraf (pagina: 5-6)
Inhoud - Inhoud (pagina: 7-14)
Schema - Schema (pagina: 15-16)
Inleiding - Inleiding (pagina: 17-20)
Hoofdstuk 1 - Vorderingen die uit een misdrijf ontstaan (pagina: 21-39)
Hoofdstuk 2 - Opsporing en onderzoek van strafbare feiten (pagina: 40-88)
Hoofdstuk 3 - Afsluiting van het onderzoek - rechtspleging voor de onderzoeksgerechten (pagina: 89-109)
Hoofdstuk 4 - Rechtspleging voor de vonnisgerechten (pagina: 110-150)
Hoofdstuk 5 - De strafuitvoering (pagina: 151-153)
Bijlagen - Bijlagen bij hoofdstuk 1 (pagina: 156-175)
Bijlagen - Bijlagen bij hoofdstuk 2 (pagina: 176-291)
Bijlagen - Bijlagen bij hoofdstuk 3 (pagina: 292-313)
Bijlagen - Bijlagen bij hoofdstuk 4 (pagina: 314-316)

Winkelwagen

Geen items