Inhoud van het boek Praktisch vennootschapsrecht (editie 2018)

Voorwoord - Voorwoord (pagina: 3-4)
Inhoud - Inhoudstafel (pagina: 5-14)
Inleiding - Inleiding: bronnen en structuur van het wetboek van vennootschappen (pagina: 15-22)
Deel 1 - Inleidende bepalingen (pagina: 23-34)
Deel 2 - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen (pagina: 35-46)
Deel 3 - Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid: maatschap, tijdelijke vennootschap en stille vennootschap (pagina: 47-56)
Deel 4 - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek (pagina: 57-76)
Deel 5 - Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid (pagina: 77-84)
Deel 6 Hoofdstuk 1 - Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid - De nv (pagina: 87-136)
Deel 6 Hoofdstuk 2 - Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid - De bvba (pagina: 137-156)
Deel 6 Hoofdstuk 3 - Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid - De cvba (pagina: 157-168)
Deel 7 - De commanditaire vennootschap op aandelen (pagina: 169-174)
Deel 8 - Vennootschappen met sociaal oogmerk (pagina: 175-180)
Deel 9 - Hersturcturering van vennootschappen (pagina: 181-192)
Deel 10 - (Europees) Economisch samenwerkingsverband (pagina: 193-198)
Deel 11 - De Europese vennootschap (pagina: 199-202)
Deel 12 - De Europese coöperatieve vennootschap (pagina: 203-210)
Deel 13 - Overgang van effecten (pagina: 211-222)
Deel 14 - De onderneming in moeilijkheden: insolventiewetgeving (pagina: 223-232)
Deel 15 - Het einde van de vennootschap (pagina: 233-252)
Deel 16 - De vereniging zonder winstoogmerk (pagina: 253-258)
Deel 17 - Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (pagina: 259-270)
Bijlagen - Bijlagen (pagina: 271-282)
Niet-limitatieve literatuurlijst - Niet-limitatieve literatuurlijst (pagina: 283-284)

Winkelwagen

Geen items