Inhoud van het boek Praktisch burgerlijk recht (editie 2018)

Woord vooraf - (pagina: 3-4)
Inhoud - (pagina: 5-10)
Deel 0 Hoofdstuk 1 - Algemene inleiding (pagina: 11-20)
Deel 0 Hoofdstuk 2 - Structuren en instellingen (pagina: 21-25)
Deel 0 Hoofdstuk 3 - Privaatrechtelijk procesrecht - bewijs (pagina: 26-27)
Deel 0 Hoofdstuk 4 - Enkele algemene begrippen van burgerlijk recht (pagina: 28-30)
Deel 1 Hoofdstuk 1 - Personenrecht (pagina: 31-43)
Deel 1 Hoofdstuk 2 - Familierecht (pagina: 44-60)
Deel 2 Hoofdstuk 1 - Huwelijksvermogensrecht (pagina: 61-74)
Deel 2 Hoofdstuk 2 - Het intestaat erfrecht (pagina: 75-86)
Deel 2 Hoofdstuk 3 - Schenkingen en testamenten (pagina: 87-92)
Deel 3 Hoofdstuk 1 - Inleiding (pagina: 93-95)
Deel 3 Hoofdstuk 2 - Indeling goederen (pagina: 95-98)
Deel 3 Hoofdstuk 3 - Zakelijke rechten (pagina: 98-108)
Deel 3 Hoofdstuk 4 - Nieuwe wetgeving op komst (pagina: 108-108)
Deel 4 Hoofdstuk 1 - Verbintenissen uit overeenkomst (pagina: 109-137)
Deel 4 Hoofdstuk 2 - Verbintenissen uit quasi-contracten (pagina: 138-139)
Deel 4 Hoofdstuk 3 - Verbintenissen uit onrechtmatige daad (pagina: 140-147)
Deel 4 Hoofdstuk 4 - Hervorming verbintenissenrecht op komst (pagina: 148-148)
Deel 5 Hoofdstuk 1 - Koop(Art. 1582 e.v. BW) (pagina: 149-159)
Deel 5 Hoofdstuk 2 - Huur (pagina: 160-173)
Deel 5 Hoofdstuk 3 - Andere benoemde overeenkomsten (pagina: 174-182)
Deel 6 Hoofdstuk 1 - Voorrechten en hypotheken - zakelijke zekerheden: algemeen (pagina: 183-185)
Deel 6 Hoofdstuk 2 - Voorrechten (pagina: 185-186)
Deel 6 Hoofdstuk 3 - Hypotheken (pagina: 186-186)
Deel 6 Hoofdstuk 4 - Zakelijke zekerheden (pagina: 187-188)
Deel 7 - Verjaring (pagina: 189-192)

Winkelwagen

Geen items