Inhoud van het boek Praktisch sociaal recht (editie 2018)

Woord vooraf - Woord vooraf (pagina: 3-4)
Inhoud - Inhoud (pagina: 5-6)
Inleiding - Inleiding (pagina: 7-12)
Deel 1 - 1 - Organisaties voor werknemers en voor werkgevers (pagina: 13-17)
Deel 1 - 2 - Collectief overleg (pagina: 18-31)
Deel 1 - 3 - Interprofessioneel akkoord (IPA) (pagina: 32-33)
Deel 1 - 4 - Collectieve arbeidsovereenkomsten (pagina: 34-36)
Deel 1 - 5 - Syndicale afvaardiging (pagina: 37-40)
Deel 2 - 1 - Inleiding (pagina: 41-52)
Deel 2 - 2 - Algemene begrippen in verband met de wet op de arbeidsoverkomsten (pagina: 53-63)
Deel 2 - 3 - Verplichtingen van de partijen (pagina: 64-68)
Deel 2 - 4 - Arbeidsovereenkomst gesloten door minderjarigen (pagina: 69-69)
Deel 2 - 5 - Scholingsbeding (pagina: 70-71)
Deel 2 - 6 - Scheidsrechterlijk beding (pagina: 72-72)
Deel 2 - 7 - Concurrentiebeding (pagina: 73-75)
Deel 2 - 8 - Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (pagina: 76-125)
Deel 2 - 9 - Beƫindiging van de arbeidsovereenkomst (pagina: 126-147)
Deel 2 - 10 - Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers (pagina: 148-152)
Deel 2 - 11 - Arbeidsovereenkomst voor dienstboden (pagina: 153-154)
Deel 2 - 12 - Overeenkomst voor twerkstelling van studenten (pagina: 155-160)
Deel 2 - 13 - Huisarbeid (pagina: 161-163)
Deel 2 - 14 - Telewerk (pagina: 164-168)
Deel 2 - 15 - Uitzendarbeid of interimarbeid (pagina: 169-174)
Deel 2 - 16 - Alternerend leren en werken (pagina: 175-177)
Deel 2 - 17 - Arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid (pagina: 178-180)
Deel 3 - 1 - Arbeidsreglement (pagina: 181-188)
Deel 3 - 2 - Recht van bezoldiging en bescherming van het loon (pagina: 189-197)
Deel 3 - 3 - Arbeidswet (pagina: 198-218)
Deel 3 - 4 - Betaalde feestdagen (pagina: 219-221)
Deel 3 - 5 - Betaald educatief verlof (pagina: 222-225)
Deel 3 - 6 - Opleidingscheques (pagina: 226-226)
Deel 3 - 7 - Welzijn op het werk (pagina: 227-238)
Deel 3 - 8 - Deeltijdse arbeid en arbeidsreglementeringen (pagina: 239-247)
Deel 3 - 9 - Sluiting van ondernemingen (pagina: 248-254)
Deel 4 - 1 - Algemeenheden (pagina: 255-265)
Deel 4 - 2 - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (pagina: 266-267)
Deel 4 - 3 - Handvest van de sociaal verzekerde (pagina: 268-268)
Deel 4 - 4 - Toepassingsgebied van de socialezekerheidswetgeving (pagina: 269-273)
Deel 4 - 5 - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (pagina: 274-298)
Deel 4 - 6 - Werkloosheid, arbeidsvoorziening en tewerkstellingsmaatregelen (pagina: 299-345)
Deel 4 - 7 - Gezinsbijslagen (pagina: 346-353)
Deel 4 - 8 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering (pagina: 354-368)
Deel 4 - 9 - Rust- en overlevingspensioen (pagina: 369-399)
Deel 4 - 10 - Jaarlijkse vakantie (pagina: 400-419)
Deel 4 - 11 - Arbeidsongevallen (pagina: 420-435)
Deel 4 - 12 - Beroepsziekten (pagina: 436-440)
Deel 4 - 13 - Deeltijdse arbeid en sociale zekerheid (pagina: 441-444)
Deel 5 - Administratieve formaliteiten van de werkgever (pagina: 445-454)
Deel 6 - Sociaal statuut van de zelfstandigen (pagina: 455-470)
Deel 7 - Sociale bijstand (pagina: 471-480)
Deel 8 - Vlaamse Sociale Bescherming (pagina: 481-486)
Deel 9 - Sociaal strafwetboek (pagina: 487-490)
Deel 10 - Oplossing van geschillen (pagina: 491-496)
Globale cases - Globale cases (pagina: 497-502)
Literatuurlijst - Literatuurlijst (pagina: 503-504)
Bijlagen - Bijlagen (pagina: 505-588)
Trefwoordenregister - Trefwoordenregister (pagina: 589-592)

Winkelwagen

Geen items