Inhoud van het boek Praktisch registratie- en erfbelasting (editie 2018)

Inhoud - Inhoud (pagina: 5-14)
Registratierecht deel 1 - Inleiding op het registratierecht en de registratiebelasting (pagina: 17-20)
Registratierecht deel 2 - De registratieformaliteit (pagina: 21-23)
Registratierecht deel 3 - De registratieplicht (pagina: 24-32)
Registratierecht deel 4 - Algemene heffingsregels (pagina: 33-44)
Registratierecht deel 5 - Soorten registratierechten (pagina: 45-47)
Registratierecht deel 6 - Verkooprecht – overdrachten onder bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen (pagina: 48-79)
Registratierecht deel 7 - Openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen (pagina: 80-81)
Registratierecht deel 8 - Huurcontracten van in België gelegen onroerende goederen (pagina: 82-86)
Registratierecht deel 9 - Hypotheekvestigingen, verpandingen van een handelszaak en vestigingen van een landbouwvoorrecht (pagina: 87-91)
Registratierecht deel 10 - Verdelingen en met verdeling gelijkgestelde afstanden van in België gelegen onroerende goederen (pagina: 92-100)
Registratierecht deel 11 - Handelingen van burgerlijke en handelsvennootschappen (pagina: 101-110)
Registratierecht deel 12 - Schenkingen (pagina: 111-129)
Registratierecht deel 13 - Vonnissen en arresten (pagina: 130-133)
Registratierecht deel 14 - Teruggaaf en ambtshalve ontheffing (pagina: 134-144)
Registratierecht deel 15 - Procedure, controle en bewijs, sancties en verjaring (pagina: 145-154)
Casussen registratierecht - Casussen registratierecht - registratiebelasting (pagina: 155-166)
Erfbelasting deel 1 - Inleiding op het successierecht (pagina: 169-173)
Erfbelasting deel 2 - De berekening van successierechten (pagina: 174-197)
Erfbelasting deel 3 - Uitbreiding van de werkingssfeer van het successierecht (pagina: 198-226)
Erfbelasting deel 4 - De aangifte van nalatenschap (pagina: 227-240)
Erfbelasting deel 5 - Betaling van de successierechten (pagina: 241-252)
Erfbelasting deel 6 - Informatieverplichting, bewijsmiddelen en controle (pagina: 253-258)
Erfbelasting deel 7 - Sancties, teruggave en verjaringstermijnen (pagina: 259-262)
Casussen erfbelasting - Casussen erfbelasting (pagina: 263-267)
Schema 1 - De regels van het erfrecht (pagina: 268-269)
Schema 2 - Het wettelijk erfrecht van de langstlevende (pagina: 270-270)
Literatuurlijst - Niet-limitatieve literatuurlijst (pagina: 271-272)

Winkelwagen

Geen items