Inhoud van het boek Onderzoeksvaardigheden (editie 2018)

Inhoudstafel - Inhoudstafel (pagina: 3-10)
Inleiding - Inleiding (pagina: 11-12)
Hoofdstuk 1 - Basisbegrippen (pagina: 13-34)
Hoofdstuk 2 - Het onderzoeksplan (pagina: 35-70)
Hoofdstuk 3 - Steekproeftrekking (pagina: 71-114)
Hoofdstuk 4 - Kwantitatief onderzoek via enquêtes (pagina: 115-162)
Hoofdstuk 5 - Data-analyse in kwantitatief onderzoek (pagina: 163-240)
Hoofdstuk 6 - Kwalitatief onderzoek via interviews en focusgroepen (pagina: 241-302)
Hoofdstuk 7 - Data-analyse in kwalitatief onderzoek (pagina: 303-334)
Hoofdstuk 8 - De rapportage (pagina: 335-360)
Bibliografie - Bibliografie en geraadpleegde literatuur (pagina: 361-364)
Bijlage - Integrale enquête (pagina: 365-376)

Winkelwagen

Geen items