Inhoud van het boek Praktisch belastingrecht (editie 2018)

Inhoud - (pagina: 3-12)
Inleiding - (pagina: 13-16)
Deel 1 - hoofdstuk 1 - Basisbeginselen: Begrip en kenmerken van de belasting (pagina: 17-21)
Deel 1 - hoofdstuk 2 - Basisbeginselen: De situering van het belastingrecht (pagina: 22-22)
Deel 1 - hoofdstuk 3 - Basisbeginselen: Noodzakelijk karakter van belastingen in een moderne samenleving (pagina: 23-23)
Deel 1 - hoofdstuk 4 - Basisbeginselen: De functies van de belasting (pagina: 24-25)
Deel 1 - hoofdstuk 5 - Basisbeginselen: Wie mag belasting heffen? (pagina: 26-27)
Deel 1 - hoofdstuk 6 - Basisbeginselen: Grondwettelijke beginselen van de belastingheffing (pagina: 28-33)
Deel 1 - hoofdstuk 7 - Basisbeginselen: Beginselen en kenmerken die voortvloeien uit de aard van de belastingen en uit het recht in het algemeen (pagina: 34-52)
Deel 1 - hoofdstuk 8 - Basisbeginselen: De indeling van de belastingen (pagina: 53-57)
Deel 1 - hoofdstuk 9 - Basisbeginselen: De administratieve inrichting (pagina: 58-60)
Deel 2 - hoofdstuk 1 - Personenbelasting: Inleidende begrippen (pagina: 61-73)
Deel 2 - hoofdstuk 2 - Personenbelasting: Bepaling van het netto-inkomen (= bruto-inkomen met aftrek van kosten en verliezen) (pagina: 74-117)
Deel 2 - hoofdstuk 3 - Personenbelasting: Aftrekbare bestedingen (pagina: 118-122)
Deel 2 - hoofdstuk 4 - Personenbelasting: Progressief tarief (pagina: 123-123)
Deel 2 - hoofdstuk 5 - Personenbelasting: Belasting op de belastingvrije som (pagina: 124-133)
Deel 2 - hoofdstuk 6 - Personenbelasting: Belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (pagina: 134-139)
Deel 2 - hoofdstuk 7 - Personenbelasting: Belastingvermindering voor inkomsten uit het buitenland (pagina: 140-140)
Deel 2 - hoofdstuk 8 - Personenbelasting: Gewestelijke belastingverminderingen (en belastingkredieten) (pagina: 141-169)
Deel 2 - hoofdstuk 9 - Personenbelasting: Federale belastingverminderingen (pagina: 170-191)
Deel 2 - hoofdstuk 10 - Personenbelasting: Federale terugbetaalbare belastingkredieten (pagina: 192-195)
Deel 2 - hoofdstuk 11 - Personenbelasting: Federale belastingvermeerderingen (pagina: 196-200)
Deel 3 - hoofdstuk 1 - Vennootschapsbelasting: Basisbegrippen (pagina: 201-210)
Deel 3 - hoofdstuk 2 - Vennootschapsbelasting: Reserves (pagina: 211-230)
Deel 3 - hoofdstuk 3 - Vennootschapsbelasting: Verworpen uitgaven (pagina: 231-252)
Deel 3 - hoofdstuk 4 - Vennootschapsbelasting: Uitgekeerde dividenden (pagina: 253-260)
Deel 3 - hoofdstuk 5 - Vennootschapsbelasting: Uiteenzeting van de winst (pagina: 261-279)
Deel 3 - hoofdstuk 6 - Vennootschapsbelasting: Tarief (pagina: 280-288)
Deel 3 - hoofdstuk 7 - Vennootschapsbelasting: Verrekenbare bestanddelen (pagina: 289-289)
Deel 3 - hoofdstuk 8 - Vennootschapsbelasting: Aangifteplicht m.b.t. betalingen aan belastingparadijzen (pagina: 290-291)
Deel 3 - hoofdstuk 9 - Vennootschapsbelasting: De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen (pagina: 292-292)
Deel 4 - hoofdstuk 1 - Btw: Inleiding (pagina: 293-296)
Deel 4 - hoofdstuk 2 - Btw: Btw-belastingplichtigen (pagina: 297-298)
Deel 4 - hoofdstuk 3 - Btw: De belastbare handelingen (pagina: 299-314)
Deel 4 - hoofdstuk 4 - Btw: De maatstaf van heffing (pagina: 315-316)
Deel 4 - hoofdstuk 5 - Btw: De btw-tarieven (pagina: 317-317)
Deel 4 - hoofdstuk 6 - Btw: Vrijstellingen (pagina: 318-320)
Deel 4 - hoofdstuk 7 - Btw: Het recht op aftrek van de voorbelasting (pagina: 321-342)
Deel 4 - hoofdstuk 8 - Btw: Herzieningen (pagina: 343-349)
Deel 4 - hoofdstuk 9 - Btw: Teruggave van btw (pagina: 350-350)
Deel 4 - hoofdstuk 10 - Btw: Voldoening van de belasting (pagina: 351-351)
Deel 4 - hoofdstuk 11 - Btw: Verplichtingen van de btw-belastingplichtigen (pagina: 352-353)
Deel 4 - hoofdstuk 12 - Btw: Verjaring (pagina: 354-356)
Deel 5 - hoofdstuk 1 - Registratiebelasting: Kenmerken van registratierechten (pagina: 357-361)
Deel 5 - hoofdstuk 2 - Registratiebelasting: De registratieformaliteit (pagina: 362-364)
Deel 5 - hoofdstuk 3 - Registratiebelasting: De registratieplicht (pagina: 365-370)
Deel 5 - hoofdstuk 4 - Registratiebelasting: Algemene heffingsregels (pagina: 371-379)
Deel 5 - hoofdstuk 5 - Registratiebelasting: Soorten registratierechten (pagina: 380-382)
Deel 5 - hoofdstuk 6 - Registratiebelasting: De evenredige rechten (pagina: 383-426)
Deel 5 - hoofdstuk 7 - Registratiebelasting: Teruggave en ambtshalve ontheffing (pagina: 427-435)
Deel 5 - hoofdstuk 8 - Registratiebelasting: Verjaring, procedure, controle en bewijs (pagina: 436-438)
Deel 6 - hoofdstuk 1 - Erfbelasting: Inleiding (pagina: 439-443)
Deel 6 - hoofdstuk 2 - Erfbelasting: Samensteling van de nalatenschap (pagina: 444-450)
Deel 6 - hoofdstuk 3 - Erfbelasting: Waardering van de nalatenschap (pagina: 451-456)
Deel 6 - hoofdstuk 4 - Erfbelasting: De aangifte van nalatenschap (pagina: 457-460)
Deel 6 - hoofdstuk 5 - Erfbelasting: De berekening van de successierechten (pagina: 461-469)
Deel 6 - hoofdstuk 6 - Erfbelasting: De betaling van de successierechten (pagina: 470-472)
Deel 6 - hoofdstuk 7 - Erfbelasting: Informatieverplichting, bewijsmiddelen en controle (pagina: 473-474)
Deel 6 - hoofdstuk 8 - Erfbelasting: Sancties, teruggave en verjaringstermijnen (pagina: 475-477)
Niet-limitatieve literatuurlijst - (pagina: 478-480)

Winkelwagen

Geen items