Inhoud van het boek Praktisch personenbelasting (editie 2018)

Voorwoord - (pagina: 3-3)
Inhoudstafel - (pagina: 4-24)
Inleidende begrippen - (pagina: 25-44)
Vak I - Bankrekening, telefoonnummer en e-mailadres (pagina: 45-45)
Vak II - Persoonlijkge gegevens en gezinslasten (pagina: 46-84)
Vak III - Inkomsten van onroerende goederen (pagina: 85-117)
Vak IV - Bezoldigingen van werknemers (pagina: 118-201)
Vak V - Pensioenen (pagina: 202-229)
Vak VI - Ontvangen onderhoudsuitkeringen (pagina: 230-237)
Vak VII - Inkomsten van kapitalen en roerende goederen (pagina: 238-254)
Vak VIII - Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen (pagina: 255-259)
Vak IX - Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen (pagina: 260-410)
Vak X - Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering (pagina: 411-460)
Vak XI - Bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet (pagina: 461-467)
Vak XII - Voorafbetalingen (pagina: 468-473)
Vak XIII - Verrekenbare woonstaatheffing (pagina: 474-478)
Vak XIV - Rekeningen en individuele levensverzekeringen (pagina: 479-481)
Vak XV - Beroep en ondernemersnummer (pagina: 482-482)
Vak XVI - Diverse inkomsten (pagina: 483-505)
Vak XVII - Bezoldigingen van bedrijfsleiders (pagina: 506-525)
Vak XVIII - Winsten uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen (pagina: 526-651)
Vak XIX - Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden (pagina: 652-664)
Vak XX - Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepsactiviteit (pagina: 665-668)
Vak XXI - Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners (pagina: 669-672)
Vak XXII - Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid (pagina: 673-688)
Vak XXIII - Eerste vestiging als zelfstandige (pagina: 689-690)
Addenda - (pagina: 691-696)
Globale oefeningen - (pagina: 697-704)
Bijlagen - (pagina: 705-740)

Winkelwagen

Geen items