Inhoud van het boek Praktisch vennootschapsbelasting (editie 2018)

Voorwoord - Voorwoord (pagina: 3-4)
Inhoudstafel - Inhoudstafel (pagina: 5-18)
Inleiding - Karakteristieken van de vennootschapsbelasting (pagina: 19-22)
Hoofdstuk 1 - Grootte van de vennootschap (pagina: 23-39)
Hoofdstuk 2 - Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? (pagina: 40-49)
Hoofdstuk 3 - De aangifteprocedure in de vennootschapsbelasting (pagina: 50-55)
Hoofdstuk 4 - Vaststelling van de belastbare grondslag (pagina: 56-62)
Hoofdstuk 5 - De aftrekbare beroepskosten van vennootschappen (pagina: 63-122)
Hoofdstuk 6 - De belastbare reserves (pagina: 123-189)
Hoofdstuk 7 - De vrijgestelde reserves (pagina: 190-267)
Hoofdstuk 8 - Verworpen uitgaven (pagina: 268-379)
Hoofdstuk 9 - Uitgekeerde dividenden (pagina: 380-410)
Hoofdstuk 10 - Eerste bewerking: fiscale winst/verlies (pagina: 411-413)
Hoofdstuk 11 - Afzondering zeescheepvaartwinst (pagina: 414-416)
Hoofdstuk 12 - Aftrekbeperking (pagina: 417-429)
Hoofdstuk 13 - Tweede bewerking: verdeling volgens oorsprong (pagina: 430-444)
Hoofdstuk 14 - Derde bewerking: aftrek van niet-belastbare bestanddelen (pagina: 445-463)
Hoofdstuk 15 - Vierde bewerking: aftrek van DBI en VRI (pagina: 464-495)
Hoofdstuk 16 - Vijfde bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten (pagina: 496-496)
Hoofdstuk 17 - Zesde bewerking: aftrek voor innovatie-inkomsten (pagina: 497-504)
Hoofdstuk 18 - Zevende bewerking: aftrek voor risicokapitaal (pagina: 505-524)
Hoofdstuk 19 - Achtste bewerking: aftrek van vorige verliezen (pagina: 525-539)
Hoofdstuk 20 - Negende bewerking: investeringsaftrek (pagina: 540-558)
Hoofdstuk 21 - Tiende bewerking: overgedragen aftrek voor risicokapitaal (pagina: 559-560)
Hoofdstuk 22 - Controlewijziging (pagina: 561-563)
Hoofdstuk 23 - Tarief van de vennootschapsbelasting (pagina: 564-606)
Hoofdstuk 24 - Verrekening van voorheffingen en voorafbetalingen (pagina: 607-632)
Hoofdstuk 25 - Bescheiden en opgaven (pagina: 633-637)
Hoofdstuk 26 - Liquidatie van de vennootschap (pagina: 638-656)
Globale oefeningen - Globale oefeningen (pagina: 659-677)
Bijlagen - Bijlagen (pagina: 679-692)

Winkelwagen

Geen items