Inhoud van het boek Praktisch strafrecht (editie 2019)

Inhoudsopgave - Inhoudsopgave (pagina: 3-10)
Deel 1 Hoofdstuk 1 - Belangrijke begrippen (pagina: 11-29)
Deel 1 Hoofdstuk 2 - De misdrijven (pagina: 30-75)
Deel 1 Hoofdstuk 3 - De straffen en sancties (pagina: 76-110)
Deel 1 Hoofdstuk 4 - Toepassing van het algemeen strafrecht op het bijzonder strafrecht (pagina: 111-113)
Cases - Cases (pagina: 114-132)
Deel 2 Titel I - Misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat (pagina: 133-137)
Deel 2 Titel Ibis - Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (pagina: 138-138)
Deel 2 Titel Iter - Terroristische misdrijven (pagina: 139-139)
Deel 2 Titel II - Misdrijven en wanbedrijven die door de grondwet gewaarborgde rechten schenden (pagina: 140-141)
Deel 2 Titel III - Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare trouw (pagina: 142-152)
Deel 2 Titel IV - Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen of door bedienaren der erediensten in de uitoefening van hun bediening (pagina: 153-157)
Deel 2 Titel V - Misdaden of wanbedrijven tegen de openbare orde door bijzondere personen gepleegd (pagina: 158-161)
Deel 2 Titel VI - Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare veiligheid (pagina: 162-166)
Deel 2 Titel VIbis - Misdaden met betrekking tot het nemen van gijzelaars (pagina: 167-167)
Deel 2 Titel VII - Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid (pagina: 168-181)
Deel 2 Titel VIII - Misdaden en wanbedrijven tegen personen (pagina: 182-209)
Deel 2 Titel IX - Misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen (pagina: 210-233)
Deel 2 Titel IXbis - Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen (pagina: 234-234)
Deel 2 Titel X - Overtredingen (pagina: 235-235)
Cases - Cases (pagina: 236-240)
Addendum - Addendum (pagina: 241-271)
Geraadpleegde literatuur - Geraadpleegde literatuur (pagina: 272-272)

Winkelwagen

Geen items