Inhoud van het boek Praktisch gezondheidsrecht (editie 2019)

Voorwoord - (pagina: 3-4)
Inhoud - (pagina: 5-12)
Deel 1 Hoofdstuk 1 - Het begrip recht (pagina: 13-16)
Deel 1 Hoofdstuk 2 - De bronnen van het recht (pagina: 17-19)
Deel 1 Hoofdstuk 3 - De indeling van het recht (pagina: 20-24)
Deel 2 Hoofdstuk 1 - Begrippen (pagina: 25-27)
Deel 2 Hoofdstuk 2 - Begin van de natuurlijke persoon (pagina: 28-63)
Deel 2 Hoofdstuk 3 - Einde van de natuurlijke persoon (pagina: 64-74)
Deel 2 Hoofdstuk 4 - De bekwaamheid (pagina: 75-82)
Deel 2 Hoofdstuk 5 - Orgaantransplantatie bij levenden (pagina: 83-85)
Deel 2 Hoofdstuk 6 - Medische experimenten en proeven (pagina: 86-92)
Deel 2 Hoofdstuk 7 - Wet ter bescherming van de geesteszieke (pagina: 93-100)
Deel 3 Hoofdstuk 1 - Het begrip aansprakelijkheid en vormen van aansprakelijkheid (pagina: 101-105)
Deel 3 Hoofdstuk 2 - Strafrechterlijke aansprakelijkheid (pagina: 106-116)
Deel 3 Hoofdstuk 3 - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (pagina: 117-135)
Deel 3 Hoofdstuk 4 - De aansprakelijkheid bij de uitoefening van het beroep in een ziekenhuis en als zelfstandigde (pagina: 136-138)
Deel 3 Hoofdstuk 5 - Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van de gezondheidszorg (pagina: 139-142)
Deel 3 Hoofdstuk 6 - Misdrijven in het kader van de beroepsuitoefening (pagina: 143-158)
Deel 4 Hoofdstuk 1 - Situering van de wet (pagina: 159-161)
Deel 4 Hoofdstuk 2 - Wettelijke voorwaarden om een gezondheidsberoep uit te oefenen (pagina: 162-162)
Deel 4 Hoofdstuk 3 - Het beroep van de verpleegkundige (pagina: 163-169)
Deel 4 Hoofdstuk 4 - Het beroep van de zorgkundige (pagina: 170-171)
Deel 4 Hoofdstuk 5 - Het verpleegkundig attest voor mantelzorgers (pagina: 172-173)
Deel 4 Hoofdstuk 6 - Het beroep van vroedvrouw (pagina: 174-174)
Deel 5 Hoofdstuk 1 - Historische achtergrond (pagina: 175-177)
Deel 5 Hoofdstuk 2 - Toepasselijke wetgeving en toepassingsgebied (pagina: 178-178)
Deel 5 Hoofdstuk 3 - Voornaamste patiƫntenrechten in detail (pagina: 179-188)
Deel 5 Hoofdstuk 4 - Verplichtingen van de patiƫnt (pagina: 189-190)
Deel 6 Hoofdstuk 1 - Gehuwden (pagina: 191-202)
Deel 6 Hoofdstuk 2 - Samenwonenden (pagina: 203-206)
Globale oefeningen - (pagina: 207-212)
Verklarende woordenlijst - (pagina: 213-216)
Trefwoordenlijst - (pagina: 217-220)
Bibliografie - (pagina: 221-224)

Winkelwagen

Geen items