Inhoud van het boek Revalidatiepsychologie (editie 2019)

Voorwoord - Voorwoord bij de tweede uitgave (pagina: 3-4)
Inhoud - Inhoudstafel (pagina: 5-16)
Inleiding - Inleidng (pagina: 17-18)
Deel 1 - Inleiding - Revalidatie in een biopsychosociaal perspectief (pagina: 19-20)
Deel 1 - Hoofdstuk 1 - Het ICF-model als conceptueel kader (pagina: 21-28)
Deel 1 - Hoofdstuk 2 - Gezondheidgerelateerde levenskwaliteit (pagina: 29-50)
Deel 1 - Hoofdstuk 3 - Positieve psychologie: het ontwikkelen van de positieve krachten in de mens (pagina: 51-64)
Deel 2 - Inleiding - De revalidant als mens (pagina: 65-66)
Deel 2 - Hoofdstuk 4 - Psychologie van de persoonlijkheid (pagina: 67-82)
Deel 2 - Hoofdstuk 5 - Persoonlijkheidsstoornissen in de revalidatiepraktijk (pagina: 83-96)
Deel 2 - Hoofdstuk 6 - Verwerken van een verlieservaring (pagina: 97-118)
Deel 2 - Hoofdstuk 7 - De invloed van stress (pagina: 119-134)
Deel 2 - Hoofdstuk 8 - Coping en stressmanagementstrategieën (pagina: 135-150)
Deel 2 - Hoofdstuk 9 - De rol van stemming en emotie (pagina: 151-162)
Deel 3 - Inleiding - De revalidant en zijn familie (pagina: 163-164)
Deel 3 - Hoofdstuk 10 - Belasting voor de gezinsleden en de familie (pagina: 165-182)
Deel 3 - Hoofdstuk 11 - Aandachtspunten bij het omgaan met een belastende gezinssituatie (pagina: 183-200)
Deel 4 - Inleiding - De werkrelatie tussen hulpverlener en revalidant (pagina: 201-202)
Deel 4 - Hoofdstuk 12 - Het ontwikkelen van een adequate werkrelatie tussen hulpverlener en revalidant (pagina: 203-218)
Deel 4 - Hoofdstuk 13 - Motivatie, gedragsverandering en therapietrouw in de revalidatie (pagina: 219-238)
Deel 5 - Inleiding - Het revalidatieproces (pagina: 239-240)
Deel 5 - Hoofdstuk 14 - Komen tot gemeenschappelijke patiëntgeoriënteerde revalidatiedoelstellingen (pagina: 241-258)
Deel 5 - Hoofdstuk 15 - Revalidatie als leerproces (pagina: 259-282)
Deel 5 - Hoofdstuk 16 - Mentale training, observatieleren en spiegeltherapie in de revalidatie (pagina: 283-300)
Deel 5 - Hoofdstuk 17 - Placebo- en nocebo-effecten en de rol van aspecifieke en contextuele factoren in de revalidatie (pagina: 301-312)
Deel 5 - Hoofdstuk 18 - Cognitie- en gedragsgerichte interventies in de revalidatie (pagina: 313-326)
Deel 6 - Inleiding - De hulpverlener in beeld (pagina: 327-328)
Deel 6 - Hoofdstuk 19 - Multidisciplinaire samenwerking en overleg (pagina: 329-348)
Deel 6 - Hoofdstuk 20 - Burn-out bij hulpverleners (pagina: 349-361)
Trefwoordenlijst - Trefwoordenlijst (pagina: 362-368)

Winkelwagen

Geen items