Inhoud van het boek Praktisch fiscaal recht basisbeginselen (editie 2011)

Voorwoord + Inhoud - Voorwoord + Inhoudstafel (pagina: 5-10)
Hoofdstuk 1 - 1 Begrip en kenmerken van de belasting (pagina: 11-16)
Hoofdstuk 2 - 2 De situering van het belastingrecht (pagina: 17-17)
Hoofdstuk 3 - 3 Noodzakelijk karakter van belastingen in een moderne samenleving (pagina: 18-18)
Hoofdstuk 4 - 4 De functies van de belasting (pagina: 19-24)
Hoofdstuk 5 - 5 Wie mag belasting heffen? (pagina: 25-26)
Hoofdstuk 6 - 6 Rol van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (pagina: 27-27)
Hoofdstuk 7 - 7 Grondwettelijke beginselen van de belastingheffing (pagina: 28-35)
Hoofdstuk 8 - 8 Beginselen en kenmerken die voortvloeien uit de aard van de belastingen en uit het recht in het algemeen (pagina: 36-61)
Hoofdstuk 9 - 9 De Bewijslast (pagina: 62-62)
Hoofdstuk 10 - 10 Bronnen van het belastingrecht (pagina: 63-65)
Hoofdstuk 11 - 11 De indeling van de belastingen (pagina: 66-71)
Hoofdstuk 12 - 12 De opbrengst van de belastingen (pagina: 72-77)
Hoofdstuk 13 - 13 De administratieve inrichting (pagina: 78-79)
Hoofdstuk 14 - 14 Vragen en opdrachten (pagina: 80-85)
Geraadpleegde literatuur - Geraadpleegde literatuur (pagina: 86-86)

Winkelwagen

Geen items